Vi använder cookies för att förbättra besöksupplevelsen och anpassa vårt innehåll.
Genom att fortsätta godkänner du detta. Läs mer.
Elev för en dag
Elev för en dag
Kontakta oss
Kontakta oss
Senaste nytt
Senaste nytt
To top icon
Nyheter

Så blev alla elever godkända i matte

Genom att koppla lärandet till elevernas vardagsmiljöer ökade intresset och förståelsen för matematik på Yrkesgymnasiet i Västerås. – Inte en enda av mina elever blev underkänd i årskurs tre, säger Ann-Sofi Kidwell, matematiklärare på skolan.

Matematik är ett ämne som många har svårt med. Kanske förstår eleverna inte hur man bär sig åt för att komma till rätt svar, kanske har de inte intresse för att lära sig.

– Ofta är de inte speciellt taggade. Det har haft svårt för matematik i grundskolan och har dåliga erfarenheter. Ibland orkar de inte ens anstränga sig, säger Ann-Sofi Kidwell, som har för avsikt – och som har lyckats – vända denna trend på Yrkesgymnasiet Västerås.

Hur då? Jo, genom att ta in den riktiga världen i matteundervisningen.

Matematik med praktiska exempel

Ämnesintegrering är en del av den allmänna skolplanen och innebär att kunskap från två eller flera ämnen samverkar för att skapa en helhetssyn hos eleven. För att ytterligare öka engagemanget har Ann-Sofi Kidwell applicerat metoden i elevernas vardagsmiljö.

– Inom vård och omsorg är det viktigt med enhetsomvandling. Men i stället för att bara räkna på en dos har jag låtit eleverna gå in på FASS (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige, reds. anm.) och läsa och själva uppskatta rimligheten i svaret, säger hon.

Eleverna inom bygg och anläggning har fått följa med ut på ett torg, där de stegat upp en yta och sedan räknat ut hur många betongbilar med en lastkapacitet på fem kubikmeter som behövs för att fylla en viss area upp till fem centimeter.

– De får arbeta med tumstock och stega upp arean. De diskuterar med varandra och jag får en del olika svar. Sedan diskuterar vi vad som är rimligt, och om det rätta svaret är 5 eller 75 betongbilar. Det är en jättenyttig övning för dem, säger Ann-Sofi.

Undervisning i små grupper

De elever som fått F i matematik under det första året har på skolan fått undervisning i mindre grupper och med individuellt stöd. Tillsammans med ämnesintegrering har alla elever fått godkänt i matematik till studenten.

– Det är väldigt stimulerande att se eleverna utvecklas och upptäcka nyttan och glädjen med matematik, avslutar Ann-Sofi.

Låter detta sätt att lära sig som något för dig? Gör en intresseanmälan till Yrkesgymnasiet här!