Vi använder cookies för att förbättra besöksupplevelsen och anpassa vårt innehåll.
Genom att fortsätta godkänner du detta. Läs mer.
Elev för en dag
Elev för en dag
Kontakta oss
Kontakta oss
Senaste nytt
Senaste nytt
To top icon
Nyheter

Hög examensgrad – även för elever i behov av stöd

På Yrkesgymnasiet i Malmö jobbar man hårt för att alla elever ska ta examen – även elever som är i behov av stöd. – Vi fokuserar på att individanpassa stödet utifrån varje elevs behov. Det är också viktigt att ha dedikerad personal och resurser för att kunna erbjuda det stöd som eleverna behöver, säger Nadja Metovski, skolans rektor.

Lärlingseleverna på Yrkesgymnasiets har en examensgrad på nästan 97 procent – vilket är bäst i Sverige när det gäller yrkesutbildningar. Och 9 av 10 får jobb inom kort efter examen. Den här artikeln är en del i en artikelserie om skolornas framgångar och arbetet bakom.

För att säkerställa en hög examensgrad hos alla elever använder Yrkesgymnasiet i Malmö konkreta verktyg, som visuella hjälpmedel och schemalagda elevgenomgångar, för att tidigt identifiera och stötta elever som behöver extra anpassningar eller stöd.

– Vi individanpassar all undervisning och stöttar även elever med behov av stöd på sin APL. Det gör vi genom att samarbeta med arbetsplatserna för att säkerställa att eleverna får det stöd och den anpassning de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Det kan innebära att tillhandahålla extra handledning, anpassa arbetsmiljön eller erbjuda tekniska hjälpmedel, säger Nadja Metovski och tillägger:

– Vårt engagemang för att förstå och stödja elever med olika behov, inklusive neuropsykiatriska funktionsvariationer, är ett utmärkande drag i vår skolas undervisningskultur.

Förutom att stödja elever med olika behov, strävar Yrkesgymnasiet i Malmö också efter att utmana och stödja högpresterande elever för att uppmuntra och främja deras akademiska tillväxt och prestationer. Skolan erbjuder bland annat extrainsatser som avancerade kurser, projektarbeten för att ytterligare utmana och inspirera eleverna att sträva efter excellens.

– Genom differentierad undervisning och utmanande uppgifter, anpassade efter deras nivåer och intressen, siktar vi på att skapa en stimulerande miljö där dessa elever kan blomstra och nå ännu högre nivåer av kunskap och färdigheter. Genom att fokusera på både stöd och stimulans för alla elever, oavsett deras akademiska nivå, strävar vi efter att skapa en inkluderande och berikande lärandemiljö, där varje elev har möjlighet att uppnå sin fulla potential, säger Nadja Metovski.

På Yrkesgymnasiet får nio av tio jobb, i princip direkt efter examen. Och Nadja Metovski berättar att det även gäller elever som är i behov av stöd.

– Elever med behov av stöd har lika stor potential att få jobb efter examen som elever som inte behöver stöd. Vi arbetar aktivt för att stärka våra elever med olika färdigheter och kompetenser som är relevanta för arbetsmarknaden – och vi stöttar dem även i att söka och behålla arbete efter examen, säger hon.

Yrkesgymnasiet i Malmö arbetar också nära företag och arbetsgivare för att säkerställa att eleverna har de kompetenser och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden, vilket ökar deras möjligheter till anställning och framgång i arbetslivet.

– På Yrkesgymnasiet i Malmö är vi stolta över att erbjuda en pedagogisk miljö där varje elev kan växa och nå sin fulla potential, säger Nadja Metovski.