Elev för en dag
Elev för en dag
Kontakta oss
Kontakta oss
Senaste nytt
Senaste nytt
To top icon
Vi vill gärna höra vad du tycker

Hjälp oss att bli bättre

Vi på ThorenGruppen AB, huvudman för Yrkesgymnasiet, strävar efter att hela tiden förbättra vår verksamhet. Vi vill gärna höra vad du tycker om vår verksamhet, oavsett om du har ett klagomål, ett förslag eller vill ge beröm. För oss är det lika viktigt att få veta när något fungerar bra som när du inte är nöjd.

Så här lämnar du synpunkter på Yrkesgymnasiet:

Vänd dig i första hand till din skola

Lärare och övrig personal på skolan, t.ex. mentor, har ansvar för att ta emot klagomål. Personalen ansvarar för att dina synpunkter når ansvarig rektor. Du kan lämna klagomål både muntligt och skriftligt.

Så hanterar skolan synpunkter och klagomål

Rektor ansvarar för att ditt klagomål utreds. Du som lämnat synpunkt eller klagomål ska alltid få återkoppling från skolan på hur de hanterar ärendet.

Om du inte vill vända dig till skolan

Om du har specifika skäl som gör att du inte vill lämna ditt klagomål direkt till skolans personal, eller om du inte är nöjd med hur skolan hanterat tidigare klagomål, kan du vända dig till huvudmannens kvalitetsavdelning. Fyll i vårt webbformulär eller mejla till kvalitet@thorengruppen.se.

Du kan framföra dina synpunkter anonymt, men kom ihåg att vi då inte kan kontakta dig.

Det är viktigt att ditt klagomål är tydligt och konkret. Det är också viktigt att du anger vilken skola det gäller och om du tidigare kontaktat rektor angående ditt klagomål.

När ditt klagomål inkommit till kvalitetsavdelningen utser ansvarig chef en utredare av klagomålet. Utredaren kan till exempel vara personal på den aktuella skolan eller personal på annan skolenhet inom Yrkesgymnasiet. Utredaren kommer att kontakta dig gällande ärendet.

Har du gjort allt enligt ovan men ändå inte fått återkoppling?

Kontakta då vår kvalitetschef Jeanette Wilén, jeanette.wilen@thorengruppen.se, 070-845 70 67.

Ale
Borås
Gävle
Göteborg
Huddinge
Linköping
Malmö
Munkedal
Norrköping
Skarpnäck
Skellefteå
Sollentuna
Solna
Täby
Umeå
Uppsala
Väsby
Västerås
Örebro
Tack! Vi har mottagit din synpunkt.
Oops! Något blev fel. Prova igen!